شرکت هزار و 800 نفر در آزمون استخدام شهرداری‌های استان خراسان رضوی