زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران