زمان اخذ کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی دانشگاه علمی کاربردی