دریافت کارت ورود به جلسه شرکت پالایش نفت تهران - 93