تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی استانداری گلستان