اعلام نتایج نهایی مصاحبه نیروی قراردادی پامیدکو– گندله سازی گل گهر سيرجان