اعلام نتایج آزمون استخدامی پتروشیمی کردستان سال 92