استخدام مهندس مکانیک گرایش های ساخت و تولید،سیالات و طراحی جامدات