استخدام مهندسی صنایع،مسلط به زبان انگلیسی و نرم افزارهای صنایع.استخدام با مدرک فوق دیپلم