استخدام منشی (مسلط به نرم افزارهای افیس و زبان انگلیسی)