استخدام فوق لیسانس در یک شرکت epcدر زمینه نفت و گاز و پروژه­های ofshor