استخدام استادکار تاسیسات (نصاب رادیاتور، شیر آلات)