استخدامهای جدید نیازمندی نيروي فني برقكار صنعتي و plc