استخدامهای جدید نیازمندی قالیباف در آذربایجان شرقی