اخبار استخدام : استخدام ۹۰۰ نفر در فاز یک کارخانه فولاد سهند زنجان