آگهی استخدام 150 نفر در شرکت تولیدی معتبر (سهامی خاص) در بوشهر