آگهی استخدام یک گروه صنعتی تولید لوازم خانگی - مهلت 3 خرداد 92