آگهی استخدام یک کارخانه ی تولید مواد شیمیایی در قم