آگهی استخدام یک شرکت معتبر پیمانکاری تولیدی در زمینه ساخت تجهیزات سد و نیروگاه و سازه های فلزی در استان آذربایجان غربی