آگهی استخدام یک شرکت در زمینه راه ­اندازی تاسیسات نفت و گاز