آگهی استخدام گروه صنعتی وحید در استان های تهران و مازندران