آگهی استخدام گروه تولیدی محصولات سبز گل راز در 6 ردیف شغلی واقع در شه