آگهی استخدام کارگاه کاشی هفت رنگ در آذربایجان شرقی