آگهی استخدام کارشناس یا کارشناس ارشد شیمی در یک شرکت تولید عصاره گیاهان دارویی واقع در کرمانشاه