آگهی استخدام کارشناس مکانیک(طراحی جامدات ، ساخت و تولید)