آگهی استخدام کارشناس حسابداری و کامپیوتر در شرکت آوا مهر واقع در شیراز