آگهی استخدام مهندس (کامپیوتر ، برق ، صنایع و الکترونیک) و لیسانس مدیری