آگهی استخدام مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 94