آگهی استخدام طراح و تحلیلگر اتوماسیون اداری طراح و تحلیلگر سیستم تولید