آگهی استخدام طراح فرش در یک واحد تولیدی 20 خرداد 92