آگهی استخدام طراح فرش در یک واحد تولیدی 19 خرداد 92