آگهی استخدام طراح فرش در یک واحد تولیدی 18 خرداد 92