آگهی استخدام طراح فرش در یک واحد تولیدی 17 خرداد 92