آگهی استخدام طراح فرش در یک واحد تولیدی 16 خرداد 92