آگهی استخدام طراح فرش در یک واحد تولیدی 15 خرداد 92