آگهی استخدام صنایع پارسا در تهران - مهلت 19 خرداد 92