آگهی استخدام شرکت پژوهش و توسعه ناجی در 8 استان کشور