آگهی استخدام شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه - میدکو