آگهی استخدام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر