آگهی استخدام شرکت تولیدی دستکش حریر ایران در ارومیه