آگهی استخدام شرکت بازرگانی نفت و گاز و پتروشیمی 31 اردیبهشت 92