آگهی استخدام سرمایه‌های نیروی انسانی در شرکت صنایع هفت الماس در شهر قز