آگهی استخدام دیپلم و فوق دیپلم برق (قدرت) برای استان تهران