آگهی استخدام در یک شرکت نرم افزاری معتبر - مهلت 21 تیرماه 92