آگهی استخدام درمانگاه شبانه روزی خاتم واقع در تهران به گزارش کاریاب آنلاین درمانگاه شبانه روزی خاتم در ردیف های شغلی زیر استخدام می نماید. تهران درمانگاه ها درمانگاه شبانه روزی خاتم استان شهرستان مرکز رشته مدرک تعداد نیروی مورد نیاز میزان حقوق و مزایای پرداختی ریال توضیحات تلفن تهران رودهن خاتم پرستاری کارشناس یا کاردان 2 توافقی شبانه روزی 021 76500116 الی 118 و 76513630 داخلی 105 رادیولوژی کارشناس یا کاردان 1 صبح و عصر آزمایشگاه کارشناس یا کاردان 1 عصرها کودکان متخصص 1 طب فیزیکی متخصص 1 طب کار متخصص 1 مهلت تماس : 25 خرداد 1393 آگهی استخدام تهران14خرداد93