آگهی استخدام درجه دار در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ-تیرماه 93