آگهی استخدام خانم و آقا در یک شرکت معتبر معدنی واقع در کرمان