آگهی استخدام حسابدار و مهندس برق در یک شرکت تولیدی / تهران