آگهی استخدام تکنسین مسلط به تعمیرات بردهای الکترونیک 20 خرداد 92