آگهی استخدام تکنسین مسلط به تعمیرات بردهای الکترونیک 19 خرداد 92